Welkom bij Amnesty Hilversum – Wijdemeren

De oorspronkelijke Werkgroep Hilversum is opgericht in 1973 en is een aantal jaren geleden met de Werkgroep Wijdemeren samengegaan. Deze werkgroep geeft plaatselijk invulling aan het werk van Amnesty International.  

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty’s mandaat.