Welkom bij Amnesty Hilversum – Wijdemeren

De oorspronkelijke Werkgroep Hilversum is opgericht in 1973 en is een aantal jaren geleden met de Werkgroep Wijdemeren samengegaan. Deze werkgroep geeft plaatselijk invulling aan het werk van Amnesty International.  

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty’s mandaat.


Write for Rights Hilversum: 612 brieven en kaarten

Ook in Hilversum kwamen velen op 10 december, Dag van de Mensenrechten, in actie voor
Write for Rights.

Wereldwijd werd geschreven voor mensen die zijn opgepakt omdat ze vreedzaam gebruikmaakten van hun recht om te demonstreren. 
Met de brieven verzoeken we de autoriteiten om vrijlating en gerechtigheid.
De kaarten willen aan de gevangenen zelf steun en bemoediging geven.

Meer informatie?